در روز 22 بهمن 1402 ، دانش آموزان دبیرستان دخترانه شهدای موتلفه اسلامی در مسیر پیاده روی راهپیمایی در خیابان انقلاب غرفه ای تشکیل داده و به انجام امور فرهنگی پرداختند که مورد استقبال عموم قرار گرفت.

فهرست