گزارش جلسات انجمن

انتخابات انجمن اولیا و مربیان

اطلاعات برگزاری

تاریخ: 1401/07/10

ساعت: 12:45

محل برگزاری: سالن اجتماعات دبیرستان دخترانه دوره دوم شهدای موتلفه اسلامی

تعداد شرکت کنندگان:90

گزارش جلسه :

در این جلسه ضمن تشکر و قدردانی از اعضای انجمن سال قبل ،  معرفی کاندیداهای جدید انجام پذیرفت و اولیای محترم با اعلام نطرات خود ،تعرفه های خود را داخل صندوق انداختند .

اسامی منتخبین:رئیس انجمن : جناب آقای حیدر برهم****** نایب رئیس : جناب آقای محمد اسماعیلی ****** منشی روابط: خانم فاطمه طالبیان*******  عضو اصلی : خانم ابوالفضل وکیلی ****** عضو اصلی: خانم محمود نیک خواه ******* عضو اصلی: خانم حسن محمدی تاج

تصاویر جلسه

فهرست