برگزاري كلاسهاي آنلاين در “شما” سامانه آموزش مجازي مدارس شهداي موتلفه اسلامي .

كليه كلاسها دراين واحد آموزشي از همان ابتداي شيوع بيماري كرونا ، مطابق برنامه هفتگي هرساله به صورت آنلاين و بدون هيچ وقفه اي در سامانه شما در حال برگزاري است.

فهرست