بدنبال بخشنامه اداره آموزش و پرورش مبني بر ثبت نام دانش آموزان در المپيادهاي دانش آموزي. تعدادي از دانش آموزان پايه دهم و يازدهم دبيرستان دخترانه دوره دوم در رشته هاي مختلف المپيادهاي علمي ثبت نام نمودند. لازم به ذكر است اين آزمون ها در بهمن و اسفند ماه برگزار مي گردد.

فهرست