پنجره آفتابي ، كلاسي كه با هدف بالارفتن دامنه لغات فارسي و افزايش هوش كلامي دانش آموزان براي پايه دهم برگزار مي گردد.

فهرست