کادر اداری و اجرایی

معاون آموزشي

سرکار خانم مرجان افشار- دکترای برنامه ریزی درسی

معاون اجرايي

سرکار خانم فاطمه بيسادي- کارشناسی الهیات

معاون پرورشي

سرکار خانم  فاطمه محمدی- دانشجوی دکترای فلسفه

فناوری اطلاعات

سرکار خانم الهه نسراني- کارشناسی ارشد IT

مسئول پايه دهم

سركار خانم  سمانه آزینه- کارشناسی حقوق

روابط عمومي

سركار خانم  زينب كلانتري-کارشناسی اموزش ابتدایی

مسئول پايه يازدهم

سركار خانم  مهناز رودکی- کارشناسی منابع طبیعی

مسئول پايه دوازدهم

سركار خانم مریم فروزان


مشاور پایه دوازدهم

سركار خانم فاطمه حق وردی- کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی


فهرست