عصرخوانی پاییزه

پایگاه مطالعاتی با هدف اجرای برنامه مدون و منسجم مطابق با رویه آموزشی هر فرد در فصل پاييز روزهای زوج و پنجشنبه ها ویژه پایه دوازدهم برگزار می گردد .لازم به ذکر است برای دانش آموزان خاص پایه دهم و یازدهم به صلاحدید شورای مدرسه در دو روز نیز قابل اجراست.

فهرست