مدیریت دبيرستان دخترانه دوره دوم

مدیریت مقطع

سرکار خانم  سهيلا يارمحمدي

سوابق علمی و کاری

متولد سال 1340

فارغ التحصیل مقطع کارشناسی علوم اجتماعی از دانشگاه علامه طباطبائی تهران و کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی از دانشگاه کاشان

نیروی رسمی آموزش و پرورش با 40 سال سابقه کار آموزشی و فرهنگی

7 سال سابقه تدریس و مشاوره در دبیرستان دوره دوم
24 سال سابقه مدیریت دبیرستان …
و…

فهرست